Waarom Conformis?

De iTotal CR van Conformis

Conformis is bij uitstek de beste optie op het gebied van knieprotheses. 1 op 5 patiënten is niet tevreden met de standaard knieprothese. Deze ontevredenheid komt volgens onderzoeken door diverse redenen. Conformis is aan de slag gegaan met die redenen en heeft hiervoor een oplossing gevonden.

1. Pijn

 • Pasvorm
  Volgens data is 27% van de klinisch significante kniepijn, toe te schrijven aan de overhang van het femorale implantaat.
 • Rotatie
  Interne rotatie problemen, en dan met name van het scheenbeen deel, is een belangrijke oorzaak van pijn en functieproblemen na een knievervanging.

De oplossing van Conformis

 • Persoonlijke pasvorm
  De iTotal CR is uniek, aangezien ermee kan worden ingespeeld op de grote anatomische variaties bij patiënten, die kunnen leiden tot overhang en slechte aansluiting. Het ontwerp is zo specifiek voor de patiënt gemaakt, dat er amper pasvorm problemen voorkomen. Dit is wel het geval bij standaard knieprothesen.
 • Vooraf genavigeerde rotatie onderbeen
  Bij standaard knieprothesen moet er een compromis worden gevonden tussen maatvoering en bereik. Door de anatomische variaties, is een goede aansluiting in het dijbeen bij een off-the-shelf implantaat bijna onmogelijk.

2. Functionele beperkingen

 • Functieproblemen
  Patiënten met een knieprothese ervaren aanzienlijke functionele beperkingen, in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder prothese.
 • Onnatuurlijk gevoel
  46% van de ontevreden patiënten geeft aan dat hun prothese niet normaal aanvoelt. Zelfs bij tevreden patiënten geeft 20% van de patiënten aan dat hun prothese niet normaal aanvoelt.

De oplossing van Conformis

In een onderzoek, waarbij iTotal CR werd vergeleken met een standaard knieprothese, zorgde de iTotal voor herstel van de natuurlijke kinematica:
De iTotal benaderde de normale buiging van het bovenbeen van elke patiënt gedurende de gehele ROM, een belangrijk kenmerk van gezonde kinematica. De iTotal resulteerde in een varus-valgus laxiteit, zoals gemeten bij adductie/abductie, die significant dichter bij de normale knie lag.

Patiënt specifieke J-curven
De Total CR is bedoeld om de natuurlijke bewegingsruimte van het gewricht te herstellen door:
De natuurlijke mediale, laterale en patello-femorale J-curven van de patiënt, gecorrigeerd voor deformatie, te gebruiken als basis voor het ontwerp van het femorale implantaat.
Daarnaast wordt juiste balans tussen offset van het bovenbeen en gewrichtslijn gecreëerd door aan de offset van het bovenbeen aangepaste polys. Ook worden de laterale beperkingen vermindert om buigen te vergemakkelijken.

3. Vroegtijdig falen implantaat

50% van de voortijdige revisies bij knievervangingen heeft te maken met instabiliteit, slechte aansluiting en falen van de fixatie.

De oplossing van Conformis

Door de brede coronale radius, zorgt de iTotal CR voor een groot contactoppervlak en weinig beperkingen.
iFit® image-to-implant™-technologie zorgt voor een virtuele uitlijning van de mechanische as met hulp van anatomische herkenningspunten (midden heup, bovenbeen, onderbeen en enkel). Met beeldvorming gegevens van de patiënt, wordt een 3D-weergave van de anatomie van de patiënt gecreëerd. Hierdoor is het mogelijk om een nauwkeurige patiënt specifieke implantaten en iJig®-instrumentatie mét ingebouwde neutrale mechanische uitlijning te kunnen ontwerpen.

De hele klinische onderbouwing, inclusief de bronnen voor de onderzoeken, is hier te downloaden:

Download brochure

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang de brochure per e-mail.

Uw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Bedankt, u ontvangt de brochure binnen enkele momenten in uw mailbox.

Duurt het lang? Controleer dan uw "ongewenste mail".

Download

Vul hieronder uw gegevens in en download het bestand.

Uw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.